Овчи нос

Gomphidius glutinosus май—октомври
Расте там, където растат и масловките — в иглолистните гори.
Цветът на шапката й е променлив : шоколадов с виолетов оттенък, охренокафяв до бакърен. Шапката в средата е издута и ръбът й е подвит навътре. Пластинките слизат ниско по пънчето ; те са белезникави или кафявовиолетови. Пънчето е също белезникаво, а в основата си жълто и с малко пръстенче, което впоследствие изчезва.
Яде се, но не е качествена гъба. От този вид има 3—4 варианта с по-светли и по-тъмни цветове.
Няма отровен двойник.