Овчарска торбичка, плешчща, бабини гниди — Capsella bursa pas tor is (L.) Med. Сем. Кръстоцветни — Cruciferae

Разпространение. Среща се из поляните, нивите, пъти­щата и тревистите места в цялата страна.

Описание. Едногодишно тревисто растение с право или разклонено стъбло, високо до 30 см, и тънък вретеновиден корен. Приосновните листа са продълговати, ланцетни, пересто нарязани и с дръжка. Стъблените листа са дребни, стреловидни, последова­телни, неправилно нарязани и седящи. Цветовете са бели.

Начин на употреба. 2 супени лъжици стрити цветове или стръкове се заливат с 400 г вряла вода да киснат 2 часа. Пре­цедената запарка се пие по една винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.

в гроздовидни съцветия, с четирилистна чашка, четирилистно венче и 6 тичинки. Плодовете са триъгълно клиновидни, сплеснати, на­подобяващи торбичка, с множество елипсовидни светлокафяви семена. Медоносно растение.

Използуваема част. Стръковете на растението, брани през време на цъфтежа, май—август. Сушат се на сянка или в су­шилня до 45°С. Изсушената билка има зелено обагрени листа и стъбло и бели цветове.

Отличава се с характерна миризма и слабо горчив вкус. Допу­стима влажност 12%. Опакова се в торби или бали. Запазва се на сенчесто и проветриво място. Изнасяна билка.

Химичен състав. Съдържа рамногликозида хисопин, дъбилни вещества, плодови киселини, холин и ацетилхолин, ти-рамин, инозит, витамин С, алкалоида бурсин, сапонини, вита­мин К и др.

Лечебно действие и приложение. Билката дей­ствува кръвоспиращо, намалява артериалното налягане, усилва маточните съкращения. Употребява се при маточно кръвотечение, стомашни и чревни кръвоизливи, кръвотечение от носа, хемороиди и др.

В българската народна медицина овчарската торбичка се упо­требява още при кръвохрачене, атеросклероза, кръвопикане, за­труднено уриниране, при чернодробни и бъбречни страдания, бо­лести на далака, като слабително средство и др.

Външно отварата се препоръчва за жабурене при гърлобол и за налагане при наранявания.

Начин на употреба. 2 супени лъжици ситно нарязана билка се заливат с 500 г вряла вода да киснат 2 часа. Прецедената запарка се пие по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.