Обявление за подбор на кандидати за длъжности в състава на български военен контингент, участващ в операцията на НАТО в Афганистан

armiya7 декември 2009 г.
Обявление за подбор на кандидати за длъжности в състава на български военен контингент за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, както следва:
1. Рота за охрана на летище Кандахар.
1.1. „Помощник-национален командир на контингент, той и национален командир на контингента за Кандахар”.
2. Оперативна група за обучение и връзка (гарнизонно ниво).
2.1. „Инструктор, той и помощник – командир на група”.
2.2. „Инструктор по планиране и управление на операции”.
2.3. „Инструктор по инженерни дейности”.
2.4. „Инструктор по комуникации”.
2.5. „Инструктор по финансите”.
2.6. „Инструктор по прехраната, той и завеждащ склад”.
3. Втора оперативна група за обучение и връзка (за батальон за бойна поддръжка и осигуряване).
3.1. „Инструктор по личен състав”.
3.2. „Инструктор по поддръжката”.
Военнослужещите следва да подадат рапорт по команден ред в поделение 46430-София до 23.12.2009 г.
Подборът ще се извърши на 07.01.2010 г. в сградата на МО, гр. София, бул.“Ген. Тотлебен”, № 34 от 14.00 часа.
Кандидатите могат да получат подробна информация за изискванията за всяка длъжност в Автоматизираната информационна система на Българската армия и от писмата, изпратени в поделенията на Българската армия. Телефони за контакти – 22 813 и 22 814.