Обсъдиха проблема с болниците в област Смолян

По инициатива на Управителния съвет на Регионалната лекарска колегия (РЛК) в Смолян се проведе работна среща по повод възникналите остри проблеми по отношение на осигуряване на адекватен достъп до болнична помощ на населението в област Смолян. Това съобщиха от РЛК. На срещата присъстваха представители на здравните институции на регионално ниво, кметове на общини, изпълнителни директори на болнични заведения на територията на областта, представители на Българския лекарски съюз (БЛС), Парламентарната комисия по здравеопазване към Народното събрание, членове на Смолянска колегия на БЛС. Повод за тази среща беше голямата тревога от създаването на административни пречки за адекватен достъп на населението на област Смолян до болнична помощ. Става въпрос за адекватен достъп, гарантиращ здравето и живота на пациента, защото да се говори за висококачествено и високотехнологично обслужване на всички пациенти в страната е непрофесионално, неоправдано и несериозно. Първо трябва да се има предвид изключително ниското финансиране на системата на здравеопазване, с един от най-ниските проценти от БВП на страната ни в Европа. На второ място е необходимо да се подчертае, че от медицинска гледна точка има заболявания, които не се нуждаят от високотехнологични методи на лечение. На трето място е необходимо да се има предвид, че само 20% от качеството на здравеопазването зависи от самата система на здравеопазване. Останалите 80 % са фактори извън системата – жизнен стандарт, инфраструктура, достъп до съвременни информационни и транспортни средства. На фона на всичко това празните лозунги да се повиши качеството на обслужване звучи доста несериозно и безсмислено.
Необходимо е да има предвид факта, че БЛС, РЛК Смолян и българските лекари са били винаги за реформиране на системата.
Подписаното споразумение между БЛС и НЗОК от 12.01.2010 г. е в нарушение на текстове от ЗЗО и НРД – 2010, което дава възможност на болничните заведения да търсят правата си по съдебен път. От 14.01.2010 г. Има отново подписан протокол между двете страни, който с други изрази потвърждава първото споразумение.
Участниците в срещата се обединиха и подкрепиха становище по проблемите: Да се направи регионална идентификация на демографските и социално-икономически особености на област Смолян при прилагането на текстове от ЗЗО и НРД – 2010; Да се оптимизира областната здравна карта на Смолянска област с оглед спецификата на района; Да се разреши минимален период, не по-рано от месец май 2010 г. за доокомплектоване с кадри и апаратура в Смолянска област.
Становището е адресирано до Министерство на здравеопазването; Парламентарна комисия по здравеопазване и Български лекарски съюз./агенция Фокус/