Обстановката в страната постепенно се нормализира

Остава непроменена обстановката в гр. Елхово, област Ямбол. Нивото на река Тунджа в района се е понижило с 4 см, но все още не съществуват условия за провеждане на ефективни действия по отводняване на засегнатите жилищни постройки, информират от Ситуационния център на МВР.

През последните 24 часа се наблюдава тенденция към нормализиране на обстановката на територията на цялата страна. Нивата на реките спадат, водата в язовирите намалява или запазва стойностите си. Намаляват водните количества, изпускани от водоемите. Организирано е постоянно наблюдение на критичните участъци на територията на областите Русе и Бургас. Нивата на реките и язовирите в Бургаска област продължават да бъдат високи, но към момента опасност от наводнения няма. Наблюдава се непрекъснато участъка от околовръстния път, граничещ с Бургаското езеро, и се поддържа постоянна готовност за отводняване на пътни участъци.
Все още не е отменено бедственото положение в селата Юнец, Шкорпиловци и вилната зона на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик. В резултат на предприетите от областното управление на Гражданска защита – Варна, нивото на язовир Юнец е спаднало с 1.5 м и продължава да спада. Язовирната стена се наблюдава постоянно. Язовирите Добротич и Есеница, община Вълчи дол, продължават да преливат в естествените си преливници. Река Камчия се е прибрала в коритото си, като нивото на й се наблюдава непрекъснато. Извършва се контролирано изпускане на водни обеми от язовир Цонево, община Дългопол. Продължава да се наблюдава нивото на река Анадере поради контролираното изпускане на язовирите Снежина, Блъсково -1 и Черковна, община Провадия. В община Видин има повишаване на подпочвените води. Служители на МВР са оказали помощ на населението – там са отводнени 45 къщи. Под постоянно наблюдение остава и язовир Козровец, село Долно Церовене, община Якимово. В област Шумен нивото на язовир Тича е спаднало с 4 см, като от него контролирано се изпускат водни обеми в река Камчия. Продължават да преливат язовирите Станянци и Маломир. В област Търговище е предприето частично източване на язовир Каваците в река Черни Лом. Язовир Росина прелива, но състоянието на стената позволява безпроблемно изтичане на водата. Източват се също и язовирите Ястребино, Съединение, Ломци, Красноселци, Овчарово и Каменна чешма. Нивото на река Черни Лом е спаднало значително в област Русе. Поради покачване на нивото на река Русенски Лом при село Красен, служители на МВР са предприели действия по укрепване на дигата за недопускане заливане на вододайната зона на селото. Намалява количеството на изпусканите от язовир Ивайловград водни маси в област Хасково.
През последните 24 часа е регистрирано повишаване на речните нива само на изолирани пунктове за наблюдение. Общо в страната наблюдаваните реки се оттичат и нивата им се понижават.
През изминалото денонощие служители на МВР са провели 127 отводнителни и помощни операции. Оказва се постоянно съдействие на местната и изпълнителна власт по наблюдение на критичните участъци и обекти./КРОСС/