Обобщени резултати от работата на Дирекция “Български документи за самоличност” през 2009 г.

През 2009 г. в сравнение с предходната се отбелязва намаляване на откритите документи с подменена самоличност

През 2009 година от звената БДС в страната са издадени 485 088 паспорта, 453 147 лични карти, 256 553 свидетелства за управление на моторни превозни средства, 7 425 карти на пребиваващи чужденци и 18 669 разрешения за пребиваване на чужденци. Това съобщи директорът на Дирекция “Български документи за самоличност” комисар Мария Костадинова при представяне на годишния отчет на дирекцията днес. На презентацията присъства заместник-министърът на вътрешните работи Павлин Димитров.
В Дирекция “БДС” чрез Дирекция “Консулски отношения” към МВнР са получени и обработени 22 082 заявления за лични карти и паспорти на български граждани, които живеят в чужбина. В сравнение с 2008 година увеличението е с 32%, което се дължи на започналата подмяна на документите за самоличност, чиято валидност при голяма част от българските граждани изтича през 2010 г.
Направени са 199 сравнения на образи по снимки, предоставеин от ОДМВР и СДВР, а  в пункта за сравнителен и химически анализ са изследвани 6 441 документа.
Установени са 330 подправени паспорта и 292 подправени лични карти. През 2009 г. в сравнение с 2008 г. се отбелязва намаляване на броя на случаите на установени издадени документи с подменена самоличност. Това се дължи на предприетите мерки, сред които са изготвените и предоставените конкретни указания за служителите от областните дирекции на МВР и на подобрено взаимодействието с Министерство на правосъдието по отношение на проверки за лица, получили българско гражданство.
От края на март 2010 г. предстои въвеждане на електронен паспорт с биометрични данни съгласно Закон за българските лични документи  (ЗБДС)  и на въвеждането на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на МПС, съобщи Мария Костадинов. В тази връзка от Дирекция “БДС” припомнят, че от 15 март влючително се преустановява приемането  на заявление за обикновенна услуга за издаване на лична карта или паспорт. От 24 март включително се преустановява приемането на заявления за бърза услуга, а от 12 часа на 25 до 26 март се преустановява приемането на всякакви заявление.
От 29 март стартира приемането на заявление за обикновена услуга за новите документи за самоличност, а от 6 април ще се приемат вече и заявления за бърза и експресна услуга.
Заместник-министър Павлин Димитров обяви, че поставената като начална дата -29 март за стартиране на новата система за лични документи ще бъде спазена и изказа уверението, че служителите на звената БДС по места са мотивирани и ще се справят с предстоящата работа.
През 2010 година ще се въведат електронни услуги и подаване на заявления в конслулските служби по електронен път. Ще се подобри и улесни административното обслужване на гражданите, тъй като заявлението за лични документи ще бъде предоставено готово на гражданите, които само трябва да сверят данните и да го подпишат. Ще отпада и необходимостта гражданите да осигуряват снимки. Те ще се правят в биометричните станции. За трудноподвижни граждани, ще се изпращат мобилни екипи, които на място ще снемат биометричните данни.