Обобщение на дейностите на „Краун Ейджънтс” – 2010

„Краун Ейджънтс“ продължава провеждането на специализирани обучения, целящи подобряване събираемостта на държавните приходи

През 2010г. „Краун Ейджънтс“ продължава работата си по организирането и провеждането на специализирани обучения за служители от Агенция „Митници“ (АМ) и Националната агенция за приходите (НАП), с цел подобряване капацитета на администрацията за защита на държавните приходи и разкриването на измами.

Съветниците организираха курсове по системен одит и основни ревизионни техники за звената за последващ контрол на Агенция „Митници“ в Бургас и Варна. Тези курсове са част от серията обучения за митнически служители, проведени през последните няколко месеца, които включваха проверка и техники за претърсване на плавателни съдове, както и специализиран курс за наскоро назначени ръководители на мобилните групи.

„Краун Ейджънтс“ подпомогнаха работата на митническите мобилни групи чрез съвети и напътствия за провеждането на редица операции на граничните пунктове Лесово, Гюешево, Калотина, Капитан Андреево и Варна.

Практическа помощ бе осигурена и за служителите на НАП, участващи в зимната кампания по спазване на данъчното законодателство, която се провежда в ски курортите.

От началото на 2010-та година до момента „Краун Ейджънтс“ са изготвили за НАП четири специализирани доклада относно проведени обучения, операции по проверка на таргетирани супермаркети в София и Пловдив, пилотната инициатива за контрол на ДДС регистрациите и относно подобряване на информационните технологии в агенцията.

Съветниците предадоха на Министерството на финансите (МФ) и главния списък с препоръки, включващ доклади за статуса на изпълнение на всяка една от тях към 31-ви декември 2009г.

Изпълнението на Програмата на „Краун Ейджънтс“ за модернизация на българската финансова администрация беше разгледано на две заседания на високо ниво, проведени през месец февруари – Съвета за управление на програмата към МФ и по-широкия Комитет на заинтересованите страни.

Сред темите, обсъдени от Съвета за управление на програмата, бяха Групата по координация при фискални престъпления, инициативи относно големите платци на акцизи, анти-корупционната дейност на Инспектората на МФ и работата на мобилните екипи.

В заседанието на Комитета на заинтересованите страни, председателстван от програмния директор на „Краун Ейджънтс“ Вивиен Дейвис, участваха голям брой представители на приходните агенции и г-н Румен Порожанов, началник на кабинета на министъра на финансите. Те обсъдиха и приеха последния тримесечен доклад за изпълнението на програмата. Ръководителят на екипа на „Краун Ейджънтс“ Джон Браун изнесе презентация за текущите дейности на съветниците, която бе последвана от дискусия по получените от някои агенции искания за допълнителна помощ.