Облекчават се условията при изваждане на медицинско удостоверение за част от моряците

Със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков се облекчават условията за изваждане на медицинско удостоверение за водачите на кораб до 20 БТ по море и на водачите на малък кораб по р. Дунав.

До сега действащата нормативна уредба предвиждаше всички морски лица да преминават еднакви прегледи само в специализираните медицински центрове в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе или Стара Загора. С допълнение в наредбата кандидатите за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 20 БТ по море” и „Водач на малък кораб по р. Дунав” могат да извадят своето удостоверение и във всички Диагностично-консултативни центрове в Р България. В тяхното свидетелство задължително ще се отбелязват следните медицински показатели: височина, тегло, кръвно налягане, пулс, дишане, общо състояние, зрение, слух, вид на теста за цветоусещане, сърдечно-съдова електрограма, бели дробове, централна нервна система, крайници.