Облагане с окончателен годишен /патентен/ данък

С окончателен годишен /патентен/ данък се облагат лицата, извършващи дейности посочени по –долу и с годишен оборот за предходната година до 75 000 лв. и не са регистрирани по смисъла на Закона за ДДС.

Дейностите облагани с патентен данък са: хотели и др. средства за настаняване; заведения за хранене и развлечения; търговия на дребно; платени паркинги; складове за търговия на едро; производители на : на хранителни стоки, на други стоки, дърводелски шивашки, кожарски, плетачни услуги, обущарски, шапкарски, бръснарски, фризьорски, машинописни, копирни, козметични услуги, поставяне на татуировки ( !), маникюр, педикюр, ……, компаньонки и компаньони (!!!), масажисти, гадатели, екстрасенси, фото услуги, заложни къщи, продажба на вестници; зали за компютърни игри и услуги, зали за Интернет  услуги; игри с развлекателен или спортен характер; фитнес центрове и спортни зали; услуги с атрактивен характер и др.

Лицата заплащат данък за всяка от упражняваните дейности поотделно, освен ако физическото лице извършва с личен труд повече от един вид дейност. В този случай данъкът е дължим в размер на 50 % за всеки отделен вид дейност.