Някои вегетарианци считат гъбите за един алтернати­вен източник на белтъчини, заместващ месото.

Наистина, гъбите са много богати на протеи­ни, но цялостното им въздействие върху организма и ума може да има токсичен ефект. За разлика от други растения, живеещи чрез фотосинте­за, извличайки енергия от слънче­вата светлина, в гъбите липсва хлорофил и те не могат да използват слънчевата енергия. Ето защо те трябва да набавят хранителни вещества от мъртви расте­ния, мъртви животни, животински изпражнения и др. Из­вличайки енергия от смъртта и мрака, те пренасят тези статични сили и качества директно към консуматора. Из­вестно е, че дори и най-скъпоструващите видове ядливи гъби са трудно смилаеми, ако се приемат в по-големи количества и причиняват ленива умствена дейност, сън­ливост и физическа летаргия. В много случаи количест­вото енергия, необходимо за да се извлекат полезни хра­нителни вещества от гъбите е по-голямо от самата извле­чена енергия.