НСТС обсъди мерки за възстановяване на фискалната дисциплина

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди  на днешното си заседание предложените от синдикатите и работодателите краткосрочни мерки за възстановяване на фискалната дисциплина и за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.

Сред обсъдените идеи бе предложението на бизнеса за законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата и предприятията с над 50 на сто държавно участие към фирмите, ще бъде обявен за „ваканционен период” за бизнеса. В неговите рамки фирмите да бъдат освободени от наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания, както и да имат достъп до европроекти и обществени поръчки, гласи предложението, което ще бъде подложено на по-задълбочен анализ.

В рамките на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори бяха запознати от земеделския министър Мирослав Найденов с възможностите за продажба или дългосрочна аренда (до 30 години) на земи от държавния поземлен фонд. Към момента максималният законов срок, за който държавни земи могат да бъдат отдавани под наем е 10 години. По думите на министър Найденов, в момента държавата разполага с 2,8 млн. дка обработваеми земи, към които има заявен интерес. Предстои МЗХ да изготви анализ на потенциалния ефект от отдаване под аренда или продажба на държавни земи.

Пред участниците в НСТС директорът на НАП Красимир Стефанов съобщи, че се подготвя проект на закон, с който да бъдат ограничени разплащанията в брой, които надвишават 5000 лева. Идеята срещна подкрепата на социалните партньори като част от обсъжданите мерки за повишаване на данъчните приходи.

В рамките на заседанието бе обсъдено предложение на директора на НАП да се върне механизмът за облагане на застрахователния бизнес с корпоративен данък от 01 май 2010г. Идеята предстои да бъде развита в детайли и отново дискутирана от социално-икономическите партньори.

Механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли ще разработят синдикатите и работодателите, стана ясно още по време на заседанието. Според тях, нейният размер трябва да се обвърже с прага на бедност и равнището на средната работна заплата за страната.

По тези и по други идеи, обсъждани от НСТС, предстои изготвянето на реални разчети, след което ще бъде подготвено обобщение на постигнатите от партньорите договорености.