Ново ръководство на „ТЕРЕМ”-ЕАД

terem eadЗаместник-министърът на отбраната Валентин Радев запозна личния състав на „ТЕРЕМ” ЕАД – София с решенията на министъра на отбраната, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на дружеството, за освобождаването на Иван Анастасов като член на Съвета на директорите и за назначаването на д-р Станчо Петков и д-р Тодор Тагарев като членове на съвета. Заместник-министър Радев представи оценките на ръководството на министерството за работата на „ТЕРЕМ” ЕАД и очерта новите насоки в работата на Съвета на директорите.

На първото си заседание Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД избра за председател на съвета д-р Тодор Тагарев, за заместник-председател – Севдалин Стойков и за изпълнителен директор д-р Станчо Петков. Станчо Петков е завършил Тулския политехнически институт, специалност „Производство и проектиране на боеприпаси”. Получава научна степен „доктор” по специалността „Средства поражения и боеприпас” в Тулския държавен университет. Има специализации в областта на разработването на процедури по управление на качеството на продукцията и внедряване на процедурите в производството.

Станчо Петков е заемал последователно длъжностите технолог-снарежател, конструктор, директор на „Научно изследователски технологичен център”, директор по „Техническите въпроси” и началник на отдел конструктивен „Нови разработки” във „ВМЗ” – ЕАД –Сопот. От януари 2008 г. до сега е работил в Института по металознание към БАН.