Новороденото и мястото за спане

Вие може да искате да си набавите красива детска люлка, облечена с коприна. Но на бебето му е все едно. Единственото, от което се нуждае, са странични стени, които да го предпазват от падане, и нещо здраво, но меко за дюшек. С успех могат да се използуват детско креватче, кошница, панер, кутия или дори някакво чекмедже. Дюшечетата от шуплеста материя или с животински косъм най-добре запазват формата си, но са по-скъпи. (В някои случаи косъмът, главно свинската четина, предизвиква алергия у предразположени деца от алергични семейства. Тази опасност може да бъде избегната, като се постави дюшекът в херметически калъф.) Можете да направите дюшече, като нагънете едно одеяло и му зашиете пулове. Не използувайте мека възглавница като дюшек, защото има опасност бебето да се задуши в нея. Кошчетата трябва да бъдат облечени отвътре, за да се предпазят ръцете на бебето от нараняване. Бебето няма нужда от възглавница.