Нови плащания за 15.7 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Нови 127 проекти на обща стойност 15.7 млн. лв. бяха оторизирани за плащане по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Средствата ще бъдат преведени по сметките на кандидатите до края на седмицата.

По мерки оторизираните плащания включват:

–    Авансови плащания за 7 641 047 лв. по общо 11 проекта по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”и 322 ”Обновяване и развитие на населените места”

–    78 проекта на стойност 1 906 788 лв. по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

–    11 проекта на стойност 32 252 лв. по Мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства”

–    27 проекта на стойност 6 198 368.52 лв. по Мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”