Новият директор на ИАРА залага на ефективна работа с бенифициенти и бърза обработка на документи по оперативната програма за развитие на сектор «Рибарство»

Изпълнителният Директор на ИАРА г-н Явор Недев проведе среща с 27-те ръководители на Териториалните звена на Агенцията в страната. Той представи приоритетите на дейност и ръководния екип на Агенцията.
„Сега основната задача на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е максималното ускоряване на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” и усвояването на средствата в размер на 106,5 млн. евро. В тази връзка, ние трябва да уважаваме бенефициентите и да осъществяваме бърза и ефективна обработка на документите им”, заяви г-н Явор Недев.

„Приоритетността на Европейската програма не означава, че ИАРА поставя на втори план контрола върху риболова, напротив двете основни направления в Агенцията ще се развиват паралелно и се надявам на ефективни действия”, подчерта г-н Недев.  „Зная, че капацитета на служителите в териториалните звена е ограничен и, че не достигат финансови средства, но ни предстои много работа, както срещу бракониерите, така и в законодателно отношение, затова ви моля за пълно съдействие и отдаденост в работата”. “НЕКА БРАКОНИЕРИТЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ГИ ОЧАКВА БЕЗКОМПРОМИСНА ВОЙНА”, каза още по време на срещата г-н Явор Недев.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури трябва активно да работи, за да заеме своето място в институционално ниво и  да получи обществено доверие, което през последните години липсваше, заяви в заключение г-н Недев.