Николай Младенов: България трябва да започне да се държи като член на Европейския съюз

„Днес се навършват точно 10 години от датата, на която България започна преговори за присъединяване към Европейския съюз. За това време беше постигнато много – преговорите приключиха, България вече е член на ЕС и трябва да започне да се държи като такъв”. Това каза министърът на външните работи Николай Младенов по време на брифинг след редовното заседание на Съвета по европейските въпроси (СЕВ). По време на разговора министърът и участниците в срещата се обединиха около идеята да се прегледа механизмът, по който се координират позициите на България в ЕС, с цел той да бъде актуализиран на базата на най-добрите практики, които съществуват в рамките на съюза.

Заместник-министърът на външните работи и председател на СЕВ Константин Димитров обяви, че по време на заседанието е одобрена рамкова позиция по предложение за Регламент на Съвета на ЕС относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове I-IV на АЕЦ „Козлодуй”. „Окуражени сме от хода на процедурата по изработването на документа, който ще позволи на България да бъдат отпуснати 300 млн. евро за предсрочното затваряне на І – IV блок на АЕЦ „Козлодуй”. „Срещаме и широка политическа подкрепа, както от държавите-членки, така и вътре в Европейския парламент”, допълни г-н Димитров. По думите му средствата трябва да бъдат предоставени на България в рамките на четири години, средно по 75 млн. евро на година. 180 млн. евро е предвидено да получи страната ни за последствията от извеждането на блоковете от експлоатация, а останалите 120 млн. евро ще се насочат към проекти за повишаване на цялостната енергийна ефективност и свързани с това дейности. В момента проектът на Регламент е в процедура на консултация в Европейския парламент. След одобрение следва да бъде гласуван и в Съвета на ЕС. Очаква се решение да бъде взето през месеците май-юни 2010 г.

По време на заседанието на СЕВ бяха обсъдени и позициите на България по отношение на мястото на Кохезионната политика в бъдещата стратегия на Европейския съюз за растеж и заетост – „ЕС 2020”. Министър Младенов припомни, че премиерът Бойко Борисов е изразил позицията на страната ни по време на Извънредния европейски съвет на 11 февруари 2010 г. Според него средствата, заделени за Кохезионна политика следва да бъдат отделени от средствата за прилагане на новата и цялостна стратегия за икономическото развитие, каквато е „ЕС 2020”.  „Това е изключително важно за България и за всички региони, които са изостанали икономически”, допълни министърът на външните работи. Той информира медиите и за одобрената от СЕВ на днешното заседание рамкова позиция относно участието на България в разработването и прилагането на стратегия на ЕС за развитие на Дунавското пространство. „Дунавската стратегия е изключително важна за България, за развитието на нашите общини край река Дунав, за сътрудничеството ни с Румъния, както и с останалите страни по протежението на реката”, уточни министър Младенов. Тя ще бъде и един от приоритетите на унгарското председателство на Съвета на ЕС през 2011 г.

На днешното заседание на СЕВ беше обсъдена и позицията на България по отношение на три досиета относно пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генно-модифицирани организми. Становището на България, изготвено от Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда, е, че българската страна следва да се въздържи при гласуване на досиетата. Мотивите за това са свързани с факта, че ведомствата не разполагат с достатъчно автентични и убедителни данни относно стабилността и токсичността на хибридите.