Нивото на трудовите злополуки с фатален край се е увеличило с 57 %

Нивото на трудовите злополуки с фатален край се е увеличило с 57 %, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на тържественото честване на Световния ден за безопасност и култура на труда днес в Пловдив.

Министър Младенов цитира данни на Националния осигурителен институт, според които през 2008 година са регистрирани 3 827 трудови злополуки. От тях 101 са довели до трайна неработоспособност и 176 – до смърт. Загубени са общо 320 611 календарни дни от трудови злополуки, отбеляза министър Младенов и поясни, че трудовите злополуки с работници и служители, които имат до една година стаж в предприятието е 47 %.

Ще стимулираме работодателите да инвестират в подобряването на условията на труд, защото нищо не може да оправдае липсата на инвестиции в подобряването на тези условия, каза министър Младенов. Той отправи апел работодателите, работниците и служителите да се пазят на работното място, тъй като безопасността и здравето при работа са ангажимент на всички. В своето изказване министър Младенов напомни, че безопасността, здравето и културата при работа зависят от институциите и техните контролни органи, работодателите, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, синдикатите, работниците и служителите.

По време на честването се състоя награждаване на предприятия, мениджъри, специалисти по безопасност и здраве при работа и личности, полуляризирали здравословните и безопасни условия на труд. Министър Младенов връчи три грамоти в категория „Предприятия” на пловдивските фирми СК”Арнаудов” ЕООД, „Пътинженеринг” ЕООД, „КЦМ” АД.

Световният ден за безопасност и култура на труда днес в града се отбеляза под патронажа на областния управител на Пловдив Иван Тотев.