НЗОК, БЛС И БЗС ПОДПИСАХА НРД 2010 – През следващата година децата ще имат неограничен достъп до педиатър

Днес, 21 декември, управителните съвети на НЗОК, БЛС и БЗС подписаха Национален рамков договор за 2010 г. Документът беше преподписан от министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. Нов рамков договор се сключва за първи път от три години насам.

Осигуряването на качествена болнична помощ и поставянето на акцент върху детското здравеопазване са сред основните приоритети в НРД 2010. През следващата година всяко дете ще има право на неограничен достъп до педиатър. За тази цел са заложени допълнително 4 млн. лв. Така реално средствата, които са осигурени за извънболнична специализирана помощ през следващата година стават 158 млн. лв. или с 3.2 млн. лв. повече, отколкото през тази. По този начин се осигуряват и повече направления за прегледи в сравнение с 2009 г. Промяна в цените, по които НЗОК ще плаща на специалистите не се предвиждат.

Децата са приоритет в осигуряването на медицинска помощ и при първичната извънболнична помощ. През следващата година се увеличава цената на профилактичния преглед на лицата до 18 години от 5.30 на 7.70 лв. Целта е да се засили вниманието на общопрактикуващите лекари върху здравето на децата. Промени в размера на потребителските такси за пациентите не се предвиждат. За посещение при общопрактикуващ лекар хората ще плащат по 2.40 лв. или 1% от МРЗ. Бюджетът за ПИМП през следващата година възлиза на 157 млн. лв.

Детското здраве е приоритет и при денталната помощ. Зъболекарите -специалисти ще получават с 10% повече за услугите, които предоставят в домовете за деца. Няма да има редукция и на пакета с безплатни услуги за младежите до 18 години. Общо за дентални дейности през следващата година са предвидени 91 млн. лв.

Основната част от промените в работата на здравната каса за 2010 г. са насочени в болничната помощ. Целта е да се осигури по-качествена помощ за пациентите и по-ефективно изразходване на средствата в тази сфера. Затова през следващата година всяка болница, която иска да сключи договор със здравната каса ще трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием или транспорт на спешни пациенти до друго лечебно заведение. За сключване на договор по отделните специалности ще се изисква наличието на специалисти на основен трудов договор в болницата. Освен това лечебните заведения ще трябва да разполагат с нужната апаратура и да имат клинична лаборатория на територията на лечебното заведение, а не да ги подсигуряват чрез сключването на външни договори. Така ще се гарантира, че всяка болница, която усвоява публични средства може да предостави качествени медицински услуги. Към договорите с лечебните заведения за болнична помощ ще се изисква на достъпно място да се обявят дължимите потребителски такси и лицата, освободени от тях, както и дейностите, които са извън обхвата на основния пакет, гарантиран от НЗОК. Всеки пациент при постъпване и изписване от лечебното заведение при поискване ще получи информация за вида и обхвата на оказаното лечение, както и финансова информация за вида и размера на заплатените дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

През следващата година се увеличава броя на клиничните пътеки от 298 на 304. Сред новите пътеки са за лечение на вродени имунодефицитни заболявания, на полиорганна недостатъчност и на деца с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация. Също така са включени 16 пътеки за долекуване и три за продължително лечение. Те са при онкологични, сърдечносъдови, белодробни заболявания, както и при проблеми на централната нервна система. По този начин се дава възможност на болниците да осигуряват нужните грижи след активното лечение за пациентите. Тези пътеки ще дадат финансова възможност и за преструктурирането на определени болници от такива за активно лечение в клиники за продължителни грижи. Ще се увеличат и цените на 30 пътеки.

През следващата година акредитацията отпада като изискване за сключване на договор със здравната каса. За сметка на това всяка болница, която иска да работи с обществения фонд, ще е задължена да публикува списък с консумативите, които не се покриват с публични средства и цените им. Също така всеки пациент задължително ще получава детайлна разпечатка при изписването си с всички разходи за неговото лечение. Болниците ще работят и с делегирани бюджети, които задават определен таван на приходите им по каса. Те ще могат да се коригират на всеки три месеца в зависимост от притока на пациенти. Ако междувременно дейността им надхвърли определените граници от делегираните бюджети, лечебните заведения трябва да подадат сигнал в РЗОК. Там веднага ще се търси начин за решаване на проблема, обоснованият прием на пациенти обаче няма да се ограничава. Освен това директорите на болниците ще имат право на вътрешно пренасочване и управление на средствата си. Целта на тези мерки е да се увеличи контрола при изразходването на публични средства и да се ограничат ненужните хоспитализации.

Промени в таксата за първите 10 дни болничен престой не се предвиждат. Тя остава 4.80 лв. или 2% от МРЗ. Бюджетът за болнична помощ през 2010 г. е 708 млн. лв. като в Оперативния резeрв са предвидени още 125 млн. лв. Промени в медико-диагностичните дейности и лекарствата не също не се предвиждат. Средствата за тях през следващата година са съответно – 61 млн. лв. и 320 млн. лв.

Документите за сключване на договорите с изпълнителите на извънболничната медицинска помощ се подават в 30-дневевен срок от обнародването на договора в «Държавен вестник». Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с лечебните заведения за извънболнична помощ до 15 февруари 2010 г., а с лечебните заведения за болнична помощ до 20.01.2010 г.