Не трябва да привикваме новородените към готвената храна

На всички трябва да стане ясно, че яденето на готвена храна е едно неестествено действие и бидейки причина за всички човешки болести, то е такъв страшен навик, че веднъж станал жертва на безмилостните му лапи, човек никога не може да се освободи от неговите нокти. Тогава какво право има здравомислещият човек да вкарва тази храна в организ­ма на едно новородено дете със собствените си ръце? Какво право има една майка да ограбва и разрушава орга­ните на своето дете с храни, които са били изгорени, разрушени, убити върху огъня? Не е ли това най-грубо­то, най-безмилостното от всички престъпления, не е ли то по ефект едно брутално убийство? Аз самият убих моите две любими деца по този начин и напълно съзнавам колосалните размери на престъплението.

В действителност всички родители-привърженици на храненето с варена храна са убийци. В настоящия век никой не умира от естествена смърт. Всички смъртни слу­чаи са в резултат на болести, причинени от готвената храна, а хората, които учат децата си да я ядат, са техните родители. Консумиращите варена храна роди­тели трябва ясно да разберат, че отговорността за вся­ка болест и разстройство на децата им лежи изцяло върху техните рамене. Те трябва да преценят този въпрос най-сериозно, преди да продължат да следват своя обикно­вен погрешен курс. Основите на всеки рак или сърдечен удар се полагат с първата хапка готвена храна. Отлично, в такъв случай нека да постоянстват в своите пагубни нави­ци, колкото желаят. Но на какво основание те горят пълно­ценните сурови хранителни материали на едно дете, разру­шават ги, лишават ги от най-съществените им съставки, превръщат ги във вредни вещества и тогава ги дават на бе­бето? Това нечовешко поведение към невинните деца, това варварство не трябва да трае дълго.

Няма никакво научно основание, което да не позволява на родителите да дават на своите деца житни кълнове вмес­то бял хляб, полиран ориз или макарони; мед вместо захар; пресен сок от моркови, портокали, грозде, ябълки вместо мляко на прах; сурови плодове вместо компоти; орехи, баде­ми, покълнал боб, грах и пр. вместо месо и мазнини. Чрез ядене на сурова храна децата се радват на здрав и щастлив дълъг живот, докато видоизменената храна ги води към бо­лести и преждевременна смърт. Бъдете уверени, че децата желаят сурова храна с цялата си душа. Детето изисква да получи суровините си в непроменено състояние и то има не­оспоримо право на това. Лекарят или родителят, които не са лишени от здрав разум и съвест, трябва да се съобразят с не­го без колебание.

Когато на 3-4-месечна възраст органите на едно бебе за­почват да работят неправилно, късогледият лекар предписва два, три вида изкуствени витамини вместо хилядите субстан­ции, които са били изгорени върху огъня или в най-добрия случай препоръчва като лекарство няколко строго отмерени лъжици плодов сок и така успокоява собствената си съвест и съвестта на родителите на бебето. Защо едно дете би стра­дало от липса на витамини, ако неговата майка със собстве­ните си ръце не е разрушила витамините, които се съдържат в естествените хранителни продукти?

Нека си затворим очите за момент и си представим кар­тинно в неговата цялост чудото, което природата извършва. Щом внесем едно единствено житно зърно в човешката фаб­рика през устата, организмът поема това зърно, разпада го и го разпределя по цялото тяло. Хилядите различни вещества, които са включени в това зърно се движат в различни направ­ления и всяко от тях отива да изпълни своето предназначе­ние. Така различните съставки в едно житно зърно извършват десетки хиляди различни задачи и направляват биологичните функции на организма без никаква грешка и слабости.

Но какво става, когато внесем в стомаха си едно парче бял хляб? То кара стомаха безцелно да работи, то изгаря и се превръща в безполезна топлина или, в най-добрия случай, отива да прибави няколко неспоени тухли и камъни в няколко лениви и лишени от стойност клетки. Сърцето на човек, който се храни с чисто жито, е твърдо и силно като жълъд, а сърцето на човек, който яде бял хляб, е слабо и трошливо като хляба, който яде. За това свидетелства увеличаващият се брой на сърдечни заболявания и разриви.

Ако по някакво чудо целият свят можеше да се вразуми и приеме суровоядството, с изключение на някои особени случаи в прекалено напреднала възраст, през следващите 3-4 десетилетия не би имало ненавременна смърт, докато хората достигнат дълбока старост. Смъртността, причинена от яденето на готвена храна надхвърля няколко пъти жертвите на най-голямата война.

В името на всяко безпомощно дете аз пак апелирам към всички учени, просветени хора, националните водачи, Министерството на народното здраве, родителите и добросърдечните хора по цял свят незабавно да сложат край на това ужасно престъпление към малките деца. Възрастните са свободни да жертват живота си за гибелните удоволствия от варената храна и по този начин да се самоубиват, но те нямат право масово да убиват децата, особено като се знае, че тези храни не им доставят никакво удоволствие, напротив, отвращават ги. Неразумно е да се възразява, че когато детето порасне, ще види другите да ядат готвена храна и то самото ще почувства желание за такава храна. Има милиони хора, които виждат алкохолизма и пушенето на другите, но се държат настрана от тези пороци. Моята дъщеря е вече 6-годишна и разбира всичко — тя вижда гот­вените храни, които другите ядат, но ги отхвърля с цялата си душа. Кой встрастен пушач на опиум учи своето невръстно дете да придобие още от люлката навик към наркотичните отрови? Какъв здрав разум подтиква един човек да жертва собствения си син и да го направи равен компаньон на свои­те отвратителни навици и страсти? Нека родителите първо създадат едно здраво дете според законите на природата и когато то порасне, нека предоставят бъдещата му посока на действие на неговата собствена воля, точно така, както пос­тъпват спрямо всички други пороци.

След прочитането на тези редове никой разумен родител не би намерил оправдание във факта, че други авторитети са дали друг съвет. Ако продължи да пренебрегва гласа на ис­тината, той трябва да поеме на раменете си отговорността за разрушаване здравето на своите деца и провалянето на    тях­ното бъдеще. Един човек трябва да е лишен от най-елемен­тарен разсъдък, за да замести 10 000 вещества с 2, живи с мъртви клетки, пълноценни сурови материали с дегенерира­ли, естествени с неестествени храни, житни кълнове с бял хляб, зеле и грах с готвено месо, пресни плодове с мармалад.