Не е открита кореспонденция между Народното събрание и редакцията на “Държавен вестник”

Вчера главният секретар на държавния глава Красимир Стоянов изпрати писмо до г-жа Цецка Цачева, в което се обърна с молба към нея да предостави кореспонденцията между Народното събрание и редакцията на „Държавен вестник“ във връзка с публикуваната в бр. 23 на „Държавен вестник“ поправка на § 90, т. 6 в новосъздадената точка 30 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Днес бе получен отговор от главния секретар на Народното събрание Иван Славчов, от който става ясно, че не е открита кореспонденция между Народното събрание и редакцията на “Държавен вестник” по този въпрос.