Несъзнателно запалване и пушене

Схемата ще ви помогне да се справите с желанието да запалите и то, контролирайки съзнателно пушенето, без странични ефекти и без опасността да започнете отново, макар и неосъзнато. Като пушач сигурно пушите несъзнателно, без дори да си давате сметка, че понякога палите цигара, докато умът ви е зает с нещо друго. Често се случва и е напълно разбираемо очакването ви това да се случи и след като спрете да пушите.

Ако се опитате да спрете, като потискате желанието, внезапно може да се окаже, че сте запалили цигара, както сте постъпвали и в миналото. Получава се така, защото никога не сте тренирали мисълта си да признае и приеме желанието. Потисканото желание е съществувало на подсъзнателно равнище и ви е карало да палите по навик. При такъв случай няма начин да контролирате постъпката си. Ще откриете, че е буквално невъзможно да запалите несъзнателно, ако спрете да пушите с помощта на предлаганата техника. Би могло да се случи само с някой, който силно потиска всичко, независимо че прилага метода. В Глава единадесета се обяснява как да приемете желанието – това е важна техника, ако сте склонен да го потискате. Когато спрете да пушите, като признавате и приемате желанието си, съзнанието ви привиква да го отчита и да се справя с него.

В началото не е изключено да посегнете към цигара, напълно забравили за момент, че вече не пушите. Ще откриете обаче, че е невъзможно да я напъхате в устата си и да я запалите, без да си дадете сметка какво правите. Докато сте пушач, изпушването на поредната цигара от безкрайна верига от хилядите други е нещо относително незначително. Но след като спрете да пушите чрез предлаганата техника, запалването на цигарата придобива друго значение. Съвършено друг тип несъзнателно пушене е пушенето, което може да ви се присъни. Често се случва, след като човек спре да пуши, да сънува, че пали цигара и да се събуди, без да е наясно какво всъщност става. В началото това понякога е разстройващо, но изпитвате огромно облекчение, щом осъзнаете, че всичко е било само сън. Пушенето на сън не означава, че не се справяте ефективно с проблема на съзнателно ниво. в живота; то определено не доказва, че отново ще пропушите, а е само знак колко дълбоко присъства пушенето в мисълта ви.