Непосредствен опит за бога

Ако Бог се саморазкрива на хората-например в сиянието и светлината на вътрешно озарение-при което те получават ново виждане за света или изключително по своята същност знание, както и мистично призвание, това е свързано с такова всеобхватно духовно прераждане и претворяване, че за човека повече няма място за никакво съмнение, че Бог наистина съществува. /Като илюстрация виж избрани места от „Изповеди” на Бл. Августин./

Пример: „С чувство на дълбока потребност да се възвърна към самия себе си, аз се вглъбих в своя вътрешен свят…и видях с очите на душата си вечната и неизменна светлина. Това не бяха обикновените слънчеви лъчи, достъпни за всеки. Те бяха по-силни от сиянието на слънцето…Тази светлина беше по-висша от мен самия и аз бях по-ниско стоящ от нея, защото чрез нея съм сътворен. Който знае истината, той пребивава в тази Светлина, и който е в Светлината, той познава вечността…Господи, за Тебе копнея ден и нощ! И когато за първи път Те познах, Ти ме прие и аз разбрах, че съществува действителност, достъпна за духовния взор, за мене /телесно/ виждащия, който без Тебе няма битие. Ти ме призова „Аз съм Вечно Съществуващеят.” /Изх.3:14/. И аз почувствах, тъй както само човешкото сърце може да усети това, а в мене не остана никакво място за съмнение-по-скоро бих се усъмнил в собственото си съществуване,-че има истина, „която се вижда още от създание-мира чрез разглеждане на творенията”. /Римл. 1:20/

Данните за тези изключителни изживявания предизвикват съмнение у другите, защото те са непознати за тях или някои нямат никакъв усет за тях. И това се разбира от само себе си. Не можеш да правиш аналогия с нещо, което у теб не съществува. Този духовен опит и данни обаче открояват още по-ясно истината, че Бог не е само тайна, но и действаща Личност. Мистичният опит е един много рядък дар, по който човек може да се подготви и да върви по пътя на духовното пречистване и възвисяване. Това е вътрешно озарение на богоприсъствие, което свързва Бога и човека в единство и единение.

1.Пътят на духовно очистване:

а/Освобождаване от греховете и привързаността към материалните блага;

б/Богоустременост.

2.Път на просветление:

а/Изживяване на вътрешно озаряване от светлина /видение за кристално чиста светлина/, свързано с

б/различно вникване в глъбинните основи на духа;

в/Полученото по този начин знание дава възможност на човека да осъзнае Бога и света в зависимостта и обусловеността на последния от Бога-неговата Първопричина;

д/Осмисляне на света и на живота в неговата теоцентричност и христоцентричност.

3.Път на единение:

а/Мистичен досег с Бога;

б/Връзка с Бога посредством любовта.