Нежелана бременност

Нежеланата бременност обикновено е в следствие на неконтро-лируеми сексуални контакти или такива при инцидентен контакт между двама партньори когато не се използват контрацептивни средства. Това е едно неприятно усложнение за всяко момиче, което оставя дълбок психоемоционален и естествено негативен спомен за цял живот.

Трудно е за вярване, че някой, за който все още се мисли като за дете, може да има дете, но тинейджърската бременност е срещано явление. Повечето родители действат първосигнално и проявяват желание да накажат тинейджърката така както биха наказали едно дете. Но веднъж действали по този начин, те осъзнават, че това не помага в конкретната ситуация. Тяхната дъщеря ще се нуждае от помощ за вземането на важно решение и е разумно да се помисли върху нещата като зрели хора.

Темата за нежеланата бременност винаги е тежка, независимо от това какво решение се взима при настъпване на такава бременност: да се прекъсне или да се запази.

Раждането на дете “поставя кръст” на завършването на образованието, а остава съвсем малко до тогава… Точно са дошли първите успехи, напред са реални перспективи, трябва да ги реализираш, да се закрепиш и тогава може да си поемеш дъх, но сега просто никак не се получава….

Момичето/жената трябва да осъзнае факта, че за бъдещото майчинство трябва да се подготви силна основа, липсата на която, разбира се съществено ще усложни целия по-нататъшен живот. Не е без значение и това, че в такива случаи бъдещата майка добре разбира какво ще загуби с появяването на детето, но често лошо си представя какво ще спечели. Добре ще е, ако до нея се окажат грижлива майка, любящ и готов да помага партньор – тогава постепенно самото дете, всичко хубаво, което е свързано с него, ще заемат своето устойчиво място в живота на бъдещата майка и към средата на бременността всички “загуби” ще започнат да се виждат не толкова сериозни, а бъдещето не толкова нерадостно. А ако всичко се стовари само на плещите набъдещата майка? Тогава приемането на решението “в полза на детето” неизбежно ще бъде съпътствано от мъчителни преживявания, тревога, често чувство на вина (ето, първо допуснах бременност, после я запазих, а сега как ще живея сама и ще осигуря на детето достойно бъдеще?). Всичко това се засилва от угризенията на съвестта за това, че тя си позволява да мисли за бъдещото дете като за пречка, улавя се, че мисли за това как хубаво би било, ако я нямаше тази бременност….Момичето се оказва в свой собствен капан: бременността я заварва неподготвена, но няма какво друго да направи.

За да се предотврати нежеланата бременност младите хора трябва да са запознати как да се предпазват (и не само от нея, но и от ППИ и СПИН). За това е много важно да се изградат умения за преценка и избягване на риска от нежелана бременност. И когато юношите реално започнат сексуален живот, ще са много по-подготвени да решават кое е важно за тях самите.