Невралгия на лицето

невралгия не лицето1. Да се измиват краката от коленете надолу всяка вечер с топла вода, преди да се легне и след това да не се излиза. И всеки пръст поотделно да се разтрива вътре във водата. Това да трае пет минути.

2. После да се измива областта на диафрагмата до мястото, което е 25 см над коленете. Това място да се измива с гъба и топла вода. Като си измие краката и си тури чорапите, болният след това да мие слабините. Десет дена да мие слабините, след това пет дена почивка, после пак десет дена да ги мие. А краката да продължава да ги мие непрекъснато всяка вечер.

3. Всяка сутрин да изпива по една чаша студена вода на глътки. Но да пусне чешмата да изтече доста вода и тогава да напълни чашата. Да не взема в чашата застояла вода, а чиста, текуща. Чашата да бъде 150 грама. Това да прави 40 дена. Глътката вода да я държи в устата си, да я размества на разни места на устата си и през това време езикът ще изсмучи праната от водата.

4. Гореща дъбова пепел да се намокри с малко вода, да не стане на рядка кал, да се тури в кърпа и да се налага мястото  на лицето, дето болният чувствува болки. Да държи така 5 – 10 минути. След това да махне пепелта и мястото да намаже с  чисто дървено масло. След това да вземе вощина (което остава след като се изтегли медът и се изкара восъкът) . Да се стопли вощината, да се тури в кърпа и да се налага на мястото. Вощината да бъде прясна. След това мястото пак да се намаже с чисто дървено масло. После да се разбива по едно яйце всяка сутрин с жълтъка и белтъка и да се изпива с малко захар. Да се ядат ябълки и круши.

Памучен компрес с гореща вода. Взема се дебел слой памук. Донася се в стаята леген с вряла вода. Върху памука се излива вряла вода над легена и докато е още горещ памукът, без да се изстисква, се поставя на болното място. „Ако памукът е много горещ, чака се няколко секунди, догдето лицето да търпи горещината на памука. Върху памука се поставя марля, а отгоре – дебел вълнен плат. Този памук се държи 3 – 4 минути, след това се сваля, изстисква се водата, отново се напоява памукът с гореща вода и се повтаря опитът. Това се прави всяка вечер по 6 пъти. Този  топъл памучен компрес привлича кръвта към болното място и тава действува лечебно. При всеки компрес да се изговаря  по една формула.

При първия компрес, като се постави памукът върху мястото, поставят се двете ръце върху памука и се изговарят следните думи: „Бог е във врялата вода. И с влагата от врялата вода всяка болест ще се махне. Защото Бог е един и в Бога е здравето.”

При втория компрес: „Мекият принцип ще омекоти и ще откърти болестта. Мекото има силата да отнема чуждото от организма. Бог се проявява в силата на своята мекота.”

При третия компрес: „Силата е в числото три. То постига. Носи всяко постижение – здравето.” При четвъртия компрес: „И чрез противоречието здравето ще дойде. Това ще направи горещата вода.”

При петия компрес: „Постижението е в числото пет. Пет е единството на петте добродетели, петте сили: силата на благородството, силата на правдата, силата на всяко изкуство, силата на всяка добродетел и силата на любовта. Това единство ще донесе здравето.” При шестия компрес: „Без никакво съмнение ще бъда здрав, защото правата мисъл, правото чувство и правата постъпка изключват болестта.”

Ако болният може да изговаря тези формули, нека ги изговаря самият той. Ако пък състоянието на болния не му позволява да ги изговаря поради голямата болка, тогава, който прави компреса, той да ги изговаря, безразлично дали гласно, или мислено. И за болния е безразлично дали ги изговаря гласно, или мислено. По-добре е, ако болният сам изговаря формулите, отколкото този, който прави компресите, а най-хубаво е и двамата. Тези формули трябва да се изговарят съсредоточено, защото с мисълта ще действуват. След свършване на компресите, болното място се намазва с дървено масло и се обвива добре с вълнен плат, за да се запази топлината. Тези компреси се правят вечерно време, за да няма простуда. Тези компреси се правят три вечери подред или повече, според нуждата.

Да се спазва следното правило: памукът, като се тури една вечер, после се изхвърля и се туря съвсем нов памук, понеже употребеният една вечер памук е изтеглил болезнения магнетизъм от болното място. Но ако човек не разполага с много памук, същият памук може да се изпере със сапун и гореща вода и да се тури на слънце, за да се разпръсне поетият от него магнетизъм. Също така, когато се прави обикновен компрес без памук, пак целият компрес се изпира със сапун и вряла вода и се тури на слънце, за да се отстрани поетият болезнен магнетизъм.

Да се пие топла вода. Всяка минута ще взема по една лъжица гореща вода. Това да прави половин час и през това време да взема 30 лъжици. Това ще го прави цяла седмица, вечерно време преди лягане.