НВМС спря опити за продажба на нерегламентирано месо от Гърция

Националната ветеринарномедицинска служба информира за резултати от извършени проверки на пратки суровини и храни с произход Гърция или от други страни-членки, транспортирани през Гърция.

Проверките са в изпълнение на заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, като в резултат е констатиран опит за продажба на 2 тона замразено свинско месо и субпродукти с произход Гърция в град Петрич.

Месото е придружено от необходимите търговски документи и маркирано, съгласно изискванията на националното ни законодателство, но се предлага в нерегистриран обект – хладилен фургон.

На собственика на нерегламентирания обект е съставен Акт за административно нарушение по чл.12 „а” от Закона за храните, а продуктите са върнати обратно в Гърция.

В друг обект за търговия на дребно на територията на Благоевград, е констатирана продажба на 300 кг. замразено свинско шкембе с произход Гърция, което се предлага без идентификационна маркировка.

Партидата е възбранена и насочена за унищожаване в екарисаж, а на управителя на обекта е съставен Акт за административно нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При извършените проверки в останалите региони на страната не са установени несъответствия по отношение на действащото законодателство, във връзка с търговия с пратки суровини и храни с произход Гърция или от други страни-членки, транспортирани през Гърция, уточняват от НВМС.