На 29 март стартира издаването на новите български документи за самоличност

Въвежда се плавен график за постепенното ограничаване и  преустановяване на приема на заявления за документи за самоличност по стария образец. От 15 март се преустановява приемането на заявления за документи за самоличност с такса обикновена услуга.
Министър Цветанов: Със старта на издаването на новото поколение български документи за самоличност изпълняваме един от приоритетите на МВР

Целта на въведения плавен график в звената “Български документи за самоличност”, “Пътна полиция”, “Миграция” при районните управления на областните дирекции и СДВР, е да улесни гражданите в постъпателното въвеждане на новите документи за самоличност. Той предвижда две основни стъпки: първата е постепенно ограничаване на приема на досегашните документи, а втората – въвеждането на новите.

Ограничаването на приема на досегашните документи за самоличност започва от 15 март

От 15 до 23 март ще се приемат заявления за документи за самоличност на български граждани и чужденци само за бърза /3 работни дни/ и експресна услуга /8 часа/;
На 15 март се преустановява приемането на заявления за български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на МПС  – за българи и чужденци с  платена с такса за обикновена услуга  /до 30 дни/.
На 17 март т.г. ще се преустанови приемането на заявления за издаване  на свидетелства за управление на МПС и на български лични документи за чужденци с такса и за бърза услуга. Ще се приемат заявления само за експресна услуга.
На 24 март от 8.30 часа преустановява приемането на заявления за български документи за самоличност за български граждани и за бърза услуга. Ще остане само прием на заявления за експресна услуга.
На 25 март след 12 часа спира приемът на всякакви заявления за български документи за самоличност от сегашния образец. След този час на 25 март /петък/ само ще се връчват готовите издадени по сегашния образец документи.

Въвеждане на новите документи за самоличност

От 29 март стартира приемът на заявления за издаване на български документи за самоличност на български граждани и чужденци по новия образец. Звената “БДС” в РУ, ОДМВР/СДВР, дирекциите “БДС” “Миграция” и съответните й звена и структурите на “Пътна полиция” – ОДМВР/ОДМВР ще приемат заявления за издаване на  български лични документи на български граждани и чужденци само с такса за обикновена услуга.
От  6 април  ще започне приемът на заявления за български лични документи и по другите два вида услуги – бърза и експресна.

Със стартирането на новите документи за самоличност се въвеждат редица улеснения: целият комплекс услуги – подаване на готово попълнено заявление, сверяване на данните за съответствие, фотографиране и снемане на отпечатък за международен паспорт и получаване на готов документ, ще се извършват на едно гише. Мобилни екипи ще реагират на молби за посещение в домовете на трудно подвижни хора. В бъдеще се очаква да бъде въведена и възможност за електронна услуга – след доизграждане на мрежата за електронно заплащане в държавната администрация – разясни директорът на Дирекция “Български документи за самоличност” Мария Костадинова.
Друго нововъдение е възможността да се издават свидетелства за управление на моторни превозни средства едновременно с издаването на други лични документи, с което се спестява една от досегашните процедури – подчерта министър Цветанов.
Предстоят разговори с представителите на банковата общност за въвеждане на евентуално облекчение на стойността на банковите такси  за преводи – специално за хора  с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, за които таксите са преференциални.
Отново бе подчертано, че документите от стария образец остават валидни до срока, посочен в тях.
Със старта на издаването на новото поколение български документи за самоличност изпълняваме един от приоритетите на МВР, наред с подготовката за Шенген и борбата с организираната престъпност и корупцията – посочи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов на пресконференция  преди старта за процедурата за издаване на новите документи.
Министърът отново се спря на основната характеристика на новите документи – тяхната по-голяма надеждност и защита – критерии, с които покриваме изискванията за страна-членка на ЕС.