На 12 април ще стане ясно коя фирма печели процедурата за доставка на пожарни автомобили

Петнадесет-членна комисия, избрана чрез жребии, ще отсява кандидатите

На публично заседание петнадесет-членна комисия, избрана чрез жребии, отвори днес офертите на участниците в процедурата за доставка на 42 пожарни автомобила.  Документи за участие в проект „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и
агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора“ подадоха 10 фирми от Словения, Полша, Чехия, Гърция и България /виж по-долу/. Предстои комисията да разгледа постъпилите оферти и да прецени дали отговарят на условията на процедурата. От отворената документация бяха отделени и запечатани ценовите предложения на кандидатите, които допълнително ще бъдат представени на публично заседание. На 12 април комисията трябва да излезе с решение за избор на изпълнител на проекта.

Участниците в процедурата, по-реда на подаване на офертите:
“Mettis Internacional” d.o.o
“Дестифайер Консорциум”
“СПС-ВКП”
“ТНТ”
“СПС Сбигнев Шчешняк”
“Темакс” АД
“Пиотр Вавжашек ИСС”
“Авто Инженеринг Холдинг Груп” ООД
“Ивеко Магирус”
“Баи-Бреша Антинченди Интернационал” ООД