На полигон „Змейово” е създадена организация за осигуряването на 24-часов достъп на граждани до военния обект

На Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” е създадена организация, която да осигури 24-часов достъп през работните, почивните и празничните дни  на всички лица, които желаят да извършват мониторинг на работата на военния обект и включени в списъка, изготвен от Областната управа на Стара Загора.

До момента 174 жители на Стара Загора и областта ще участват в гражданската инициатива за мониторинг на дейностите на полигон „Змейово”. Списъкът с имената им ще бъде публикуван в сайта на Областната администрация. Той не е окончателен и ще бъде допълван. Гражданите, желаещи да се включат в 24-часовото наблюдение, могат да се обърнат към деловодството на Областна администрация – Стара Загора.