Националният съвет по туризъм утвърди годишната програма за туристическа реклама

Цялостната рекламна кампания на българския туризъм през 2010 г. е под мотото „България – целогодишна туристическа дестинация“. Това е заложено в Годишната програма на страната за туристическа реклама, която бе одобрена от Националния съвет по туризъм на заседание днес, 18 март 2010 г. Към Националния съвет по туризъм ще бъде формирана Работна група по маркетинг и реклама, решиха участниците в заседанието.

Туристическото представяне на страната акцентира върху отличните условия за лятна и най-привлекателна зимна почивка на Балканите; страна, която предлага отлични възможности за балнео- и спа- туризъм, богато културно-историческо наследство и съхранена природа.

Годишната програма на страната за туристическа реклама предвижда Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да организира участието на страната в пет туристически изложения и 29 информационни щанда през годината. За маркетинг и реклама в туризма са предвидени общо 3.1 млн. лв. от националния бюджет, както и средства от Европейския фонд за регионално развитие.

Присъединяването на България към ЕС продължава да оказва влияние върху развитието на туризма в страната. В този контекст България се асоциира със стабилност, надеждност и предсказуемост на туристическото обслужване.

През 2009 г. страната ни е посетена от 7.9 млн. чужденци, като посещенията с цел туризъм са 5.7 млн. Този брой илюстрира почти същото равнище на туристите, с минимален спад от 0.7% спрямо 2008 г. Продължава тенденцията най-много туристи в България да пристигат от ЕС. Водеща страна в туристическите посещения е Румъния с 942 хил. туристи, следвана от Гърция – с 815 хил. и Германия – със 740 хил.

От основните туристически пазари на България увеличение се наблюдава на туристите от Полша, Чехия, Франция, Австрия и други, а намаление – от Македония, Турция, Украйна, Словакия и други.