Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализацията на бюджета

Партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобриха днес законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния бюджет за 2010г. на Република България.

С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010г. се ограничават нелихвените разходи и трансфери/субсидии по републиканския бюджет с до 20 на сто  на годишна база. Проектът предвижда допълнителен ресурс за разплащане на задълженията от предходни години, финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение, премиране на тютюнопроизводителите. Предвидени са и допълнителни средства за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, изплащани от Министерство на труда и социалната политика, както и на допълнителна субсидия за НКЖИ. По бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за сметка на средства от преходния остатък, ще бъдат осигурени допълнителни разходи в размер на 220 млн. лв. Очакваният дефицит по националния бюджет, след корекциите, е в размер на 3,9% от прогнозния БВП. Законопроектът бе одобрен от социалните партньори, които изразиха категоричната си подкрепа за промените.

В рамките на заседанието на НСТС, партньорите одобриха и изменения в Закона за насърчаване на9245.jpg заетостта. Те предвиждат  намаляване наполовина ( от 12 м. на 6 м.) на санкциониращия срок, след който лицата имат прав на следваща регистрация като безработни. Заложено е задължение за работодателите от администрацията, държавните и общинските предприятия да обявяват в териториалните поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за лица работещи по трудово правоотношение. Промените предвиждат още увеличение от 6 на 9 месеца на максималния срок на субсидирано стажуване при работодател на младежите, завършили през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов стаж по специалността.

В хода на дискусиите бяха оповестени предварителни данни на Агенцията по заетостта за равнището на безработица през месец май, което към момента е спаднало до 9.73%. По прогнозни данни тази тенденция ще се запази и през следващите месеци, каза