национална традиционна изложба на художниците-педагози “Велико Търново– 2010”

Във връзка с честванията на 24 май – Денят на българската просвета  и  култура  и  на славянската  писменост  в залите на изложбения комплекс в гр. Велико Търново се откри Национална традиционна изложба на художниците  – педагози “Велико Търново – 2010 “. Изложбата продължава до края на месец юни в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – гр.Велико Търново.

Министерството на образованието, младежта и науката, Регионалният инспекторат по образованието – Велико Търново, Съюзът на българските художници, община Велико Търново и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, като съорганизатори, поканиха за шестнадесета поредна година преподавателите по изобразително изкуство от всички видове и степени средни и висши училища в страната за участие в изложбата.

Участниците през настоящата година са 126 автори с общо 298 творби от 24 населени места. В рамките на общата художествена изложба самостоятелни еспозиции подредиха Бойчо Григоров (in memorium), Драган Немцов и Злати Златев.

Наградите, регламентирани в статута на изложбата, бяха определени от компетентно жури с председател г-н Димитър Грозданов, член на ИБ на СБХ, завеждащ Международна дейност.

Журито определи следните награди:

Награда на Съюза на българските художници
Цветослав Христов – София

За млад автор
Мартина Караиванова – Велико Търново

Награда на Министерството на образованието, младежта и науката
Емил Богомилов – Велико Търново

Награда на община Велико Търново
Тодор Тодоров – Велико Търново

Журито номинира следните автори:
Дарина Цурева – София
Евгени Колев – Велико Търново
Красимир Русев – Велико Търново
Владимир Аврамов – Велико Търново
Таня Пасева – Русе
Валери Чакалов – Шумен
Симеон Панайотов – София
Кирил Батембергски – Търговище