Национална кампания в подкрепа на донорството организира МЗ

organi-donorstvoМинистерството на здравеопазването организира конкурс за избор на лого и мото за безвъзмездна Национална кампания в подкрепа на донорството. Трансплантациите са единствения шанс за живот на хората при редица заболявания като крайна степен на бъбречна, чернодробна или сърдечна недостатъчност. За съжаление у нас броят на донорите е нисък. От трансплантация на бъбрек в страната се нуждаят 868 болни, трансплантация на сърце очакват 40 болни, на черен дроб – 54, а на стволови клетки над 1000. Регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация показват, че от 2004 г. досега са извършени 142 трансплантации на бъбрек, 43 – на черен дроб и 13 – на сърце. Затова повишаването на броя на трансплантациите и осигуряването по този начин на качествен начин на живот на болните хора е една от целите на правителството. Създаването на Център „Фонд за трансплантация” беше първата стъпка в подобряването на достъпа до трансплантации за хората, които не могат да получат нужното лечение у нас. Изграждането на мрежа и подобряването на връзките между лечебните заведения и ИАТ е сред следващите идеи за усъвършенстване на процесите на донорство и трансплантации. Друга възможност е и подкрепата за даряването на органи от живи родствени донори. За да се увеличат трансплантациите у нас обаче, трябва да се  промени и обществената нагласа към донорството. Затова МЗ реши да организира Национална кампания в подкрепа на донорството. Изработването на нейно лого и мото са първата крачка в реализирането й. В конкурса може да участва всеки български гражданин. Предложенията могат да се изпращат до 15 ноември 2009 г. в писмен вариант в МЗ на следния адрес: гр. София, пл. Св. Неделя”5, до „Връзки с обществеността”, телефон за връзка: 02/9301107. Всички работи ще бъдат разгледани от петчленна комисия с двама представители от МЗ, един от Изпълнителната агенция по трансплантациите, и по един от двете най-големи пациентски организации у нас – БПФ и КЗЗ. Резултатите ще бъдат обявени на 24 ноември 2009 г. Одобрените лого и мото ще се използват в кампанията и за изработването на материали за популяризиране на донорството у нас.