Национален парк „Тонгариро“

Национален парк „Тонгариро”. Той е един от първите национални паркове в света. Има площ 765кв.км и се намира на централното плато в Северния остров . Този район с надморска височина от 600 до 2797м с действащи и изгаснали вулкани за маорите е бил свещена земя , където съществувало табу за всякаква стопанска дейност . През 1887г. група вождове на местните племена поднася в дар на нацията свещен участък земя с площ 2,6хил. хектара . Той става ядро на националния парк , основан през 1894г.

В националния парк „Тангариро” са запазени много исторически места на маорите . Главните забележителности на тези територии са вулканите Нгурхое , Руапеху и Тонгариро . Вулканът Руапеху се явява най-високата планина на Северния остров / 2797м /. Той е известен с честите си и бурни изхвърляния на пепел , на гъста пара , а понякога и на лава . Вулканът Тонгариро / 1967м /, чието име носи националният парк е най-старият и с най-малка активност от трите вулкана . Неговият връх представлява система от кратери , а на северния склон се намират източници , от които се излива обилно почти кипяща вода .

Голяма част от парка „Тонгариро” е покрита със смесени субтропични гори от екзотични за европейците дървесни видове . Има изобилие от растения с въздушни корени . Над 850м.н.в. растат гори от сребрист и планински бук , които във височина се сменят с храстови участъци . Снежната линия е разположена на височина 160м . В ботаническата градина „Тонгариро” са събрани над 450 ендемични видове растения .

В националният парк се срещат и много видове птици – ендемити . Всички растения и животни , ендемити за Нова Зеландия са под строга охрана . Регулира се числеността на другите животни , които са пренесени от европейските заселници и в наши дни представляват значителна опасност .

Националният парк „Тонгариро” е едно от най-интересните туристически места в страната , където ежедневно пристигат по няколко хиляди души . За туристите , алпинистите и скиорите са разработени многобройни маршрути .