Национален парк „Крюгер”

Национален парк „Крюгер” – намира се в ЮАР, в провинция Трансилвалд . Разположен е в басейна на десните притоци на река Лимпопо на границата с Мозанбик. Основан е през 1898г. , а в съвременните си граници е от 1975г. Площта на парка е около 2млн. хектара . Релефът му е равнинен с невисоки хълмове . Ландшафтите са от типа на парковите савани , на сухите листопадни гори и на тези , покрити с храсти . За фауната са характерни африканският слон , белият носорог , жирафът , антилопата / 17 вида антилопи /, лъвът и леопардът . Има и над 400 вида птици . Този национален парк е важен туристически център в Африка .