Национален парк „Гхана”

Национален парк „Гхана” / Кеоладео /. Птичият резерват Бхаратпур , разположен на 100мили южно от Делхи , е известен и под названието Кеоладео Гхана / „Гхана” на местното наречие означава „гъста гора” /. Това е много красив и богат край от природата на Индия , изобилстващ от водоплаващи птици . От 1965г. тук е организиран резерват на плаващите птици , а през 1981г. той става национален парк Гхана /Кеоладео/.

Паркът заема 29кв.км низина , заливана в сезона на дъждовете . В този период 500хектара от територията се превръща в обширно плитко езеро , от което израстват храсти и дървета – места за гнездене на много птици . Често едно дърво е заето от птици от 8 – 9 вида : индийски ибиси , африкански щъркели , бели ибиси и колпици , различни видове бели и други чапли , корморани и змиешийки .

В езерата на Гхана има разнообразни риби и други дребни животни и организми , много обилна и богата растителност . Всичко това служи за храна на богатата фауна на националния парк . В плитководията ловят риба огромни стада розови и сиви пеликани. Покрай блатото се разхождат както дребни животни , така и величествени индийски жерави – символ на семейно щастие и свещена птица у индийците . Тук живеят и стройните жерави стерхи със снежнобели оперения с обточени черни крила . Тази много рядка птица днес е на изчезване . Стерхите прелитат тук за зимуване от Сибир .

В националния парк в изобилие има и хищни птици : орли , соколи и ястреби . През есента в Гхана прелитат прелетни птици от Афганистан , Средна Азия , Китай , Близкия изток и други места . Особено впечатляващи са подобните на облоци огромни ята от гъски и диви патици . В продължение на години тук прелитат 300 – 350хил. птици , отнасящи се към 364 вида . Тук се провежда опръстеняване на птици с цел получаване на информация за пътищата на миграцията им и значението на разпространението на болести и паразити .

Много богат и разнообразен в Гхана е светът на дивите копитни , хищниците и други животни . Сред тях са елени аксиси , замбари , диви биволи , антилопи , раирани хиени, чакали , диви котки , мангусти , маймуна – макак и др.