Национален парк „Гро Морн”

разположен е на западното крайбрежие на остров Нюфаундленд . Той е основан през 1970г. на западните склонове на невисоката планина Лонг Рейндж / височина до 806м / на площ 194,2хил. хектара , в залива Бон Бей .

Тук си съседстват фиорди , ледникови долини , водопади , стръмни отвесни скали , високи алпийски плата , пясъчни дюни и много езера . Растителността е представена от гъсти хвойнови гори , балсамовата бяла ела , бялата и черната ела , американската лиственица . Фауната включва северен елен , лос , заек , рис , белка и др. По стръмните голи скали се наблюдават колониите на чайки , гмурци и други морски птици . Те гнездят в залива Св. Лаврентий , чиито крайбрежни води изобилстват с риба . В реките и ручеите на Гро Морн се намират места , където си хвърлят хайвера ценни риби от вида на сьомгата .