Наследодател

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството са призовани за наследяване:
ФЛ –  по закон и по завещание;
ЮЛ – по завещание;
Държавата – по закон и по завещание – наследява само ако няма други наследници.
Откриване на наследството – ЮФ, пораждащ правото на наследяване и действието на завещанието е смъртта на  наследодателя. Особености:
– време на откриване – открива се в момента на смъртта на лицето;
– място на откриване – последното местожителство на починалия.
Наследници могат да бъдат всички заченати преди откриването на наследството, родени живи и жизнеспособни Способността да се наследи може да отпадне, поради недостойнство, което се свързва с виновно и неправомерно поведение на наследника. Основанията са:
– умишлено убийство или опит за убийство на наследодателя, съпруг или дете;
– набеждаване на наследодателя в извършване на престъпление;
– посегателство в/у волята на наследодателя