Народното събрание прие годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година

На заседанието си на 30 април 2010 г. Народното събрание прие годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година. В него се посочва, че повече от 42 700 нови заявления и документи за актуализация на администратори на лични данни са получени в комисията през 2009 г.

През годината в Комисията за защита на личните данни са постъпили 158 жалби на физически лица за нарушения  на нормативните актове в областта на защитата на личните данни. По 97 от тях са образувани административни производства, а 60 процента от жалбите, подадени срещу администратори на личните данни от публичния сектор, са приети за основателни.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, внесени от Министерския съвет. С тях се забранява добавянето на радиоактивни вещества при производството на храни, играчки, бижута и козметика, както и вносът и износът на такива стоки и продукти. Измененията дават правна възможност за отпадане на лицензионния режим за определена категория източници на йонизиращо лъчение с нисък радиологичен риск, които се използват в медицината и индустрията. Такива са например денталните рентгенови апарати с дигитализиращи образа приставки, някои датчици за пожари и др. Те остават под регулаторен контрол, но за тях ще е необходимо само уведомяване на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.

Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси и питания отговаряха министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът Цветан Цветанов и министрите Анна-Мария Борисова, Аню Ангелов и Мирослав Найденов.