Народните представители почетоха паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

В Деня на Ботев и падналите за свободата на България – 2 юни, народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на поета-революционер и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Народното събрание прие на заседанието си на 2 юни 2010 г. на първо четене промени в Закона за Националната агенция за приходите, засягащи възможността на НАП да издава задължителни указания. Вносители на проекта са депутатите от ГЕРБ Ваня Донева, Лили Боянова и Светлана Найденова. Направеното предложение цели повече гаранции за избягване на едностранчивост и некоректност при издаването на задължителните указания на Националната агенция за приходите относно единното прилагане на данъчното и осигурителното законодателство, са посочили вносителите.

С него се регламентира задължение за съгласуване на тези указания с министъра на финансите, а също и с управителя на НОИ и директора на Националната здравноосигурителна каса – по въпроси, свързани със задължителните осигурителни вноски. Контролът от страна на министъра на финансите и възможността управителят на НОИ и директорът на НЗОК да участват в процеса на издаване на задължителни указания по унифициране прилагането на данъчното и осигурителното законодателство представляват един допълнителен коректив, смятат вносителите.

Парламентът обсъди на първо четене предложението увеличението на добавката от пенсията, която е била получавана от починалия съпруг /т.нар. вдовишка добавка/, да бъде отложено за 2012 г. Вносител на предложението за промени в Кодекса за социално осигуряване е Министерският съвет. Като част от антикризисните мерки на правителството депутатите намалиха от 75 на не повече от 30 календарни дни срока, в който работникът ще получава обезщетение за временна нетрудоспособност, настъпила до един месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването. Предвижда се мярката да бъде прилагана до края на тази година.

До 31 декември 2010 г. работодателят ще плаща за първите три дни от болничните на своите служители 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Така Националният осигурителен институт ще поеме изплащането на болничните от четвъртия ден. За шест месеца тези мерки ще осигурят икономия от около 2 млн. лева, посочи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Очаква се общият финансов ефект да бъде около 148.5 млн. лева намаление на разходната част на бюджета на ДОО за 2010 г., е записано в мотивите на вносителя. От 720 лева на 1000 лева се увеличава минималният гарантиран размер на вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя.