Народните представители обсъждат на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2010 г.

parlament2Народното събрание започна работа с второто четене на проектобюджета за 2010 г. Втора и трета точка в дневния ред останаха двата законопроекта за бюджет за 2010 г. на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Предвижда се през тази седмица на първо четене да бъдат дискутирани изменения в закона за българските лични документи. В програмата е и второто четене на промени в законите за чужденците и за защита срещу домашното насилие.