НАП проверява 261 футболисти от „А“ група

Националната агенция за приходите /НАП/ проверява 261 футболисти от „А“ Професионална футболна група и свързани с тях лица, съобщиха от агенцията. Проверките ще се извършват по постоянен адрес на футболистите от ревизорите на 21 териториални дирекции в НАП. Най-много играчи ще проверяват в София – 97, и в Благоевград – 36.

Проверяващите ще съпоставят притежаваното от футболистите имущество с декларираните от тях доходи пред НАП. Информацията за недвижимото имущество, притежаваните превозни средства и банкови авоари вече е поискана от отговорните институции. Ако бъдат установени разминавания, ще се назначават ревизии, а в случай на съмнение за данъчни престъпления, документите ще бъдат предавани на прокуратурата.

Проверките на доходите на футболистите са продължение на кампанията за ревизии на футболните клубове, при които станаха известни данни за редица нарушения на данъчното и осигурителното законодателство. Оказа се, че по-голяма част от футболистите са назначавани на минимални работни заплати, като допълнително са сключвани анекси към трудовите договори, които не са били обявявани пред НАП. Ревизиите на НАП във футбола разкриха повече от 8 млн. лв. неплатени данъци и осигуровки./DARIK news/