Напояване на почвата

При климатичните условия на нашата страна, напояването, е решаващ фактор за интензивно и ефективно използуване на земята. По-пълно се използуват благоприятните топлинни условия през втората половина на лятото и есента чрез засяване на втори култури. По-сигурно, е и съвместното отглеждане на 2-3 култури едновременно. Маломерните участъци обикновено се напояват по бразди, на фитарии и със специални маломерни градински уредби за дъждуване.

Напояването по бразди се практикува при всички култури с междуредия, по-големи от 40-50 см. Браздите са дълбоки 18-20 см и се прокарват с конски плуг или култиватор-браздач, или се оформят с мотика. При едногодишните култури и ягодите са в средата на междуредието, при лозята – на 50-60 см от двете страни на реда, а при овощните дървета, когато няма междинни култури в междуредията – по няколко бразди в междуредието на 100-120 см една от друга. Овощните дървета може да се напояват и чрез около стъблени чаши, оформени с тирове и радиус на чашата около един метър.

Браздите трябва да имат малък наклон, за да може водата да тече бавно, без да причинява ерозия. Това изискване трябва да се има предвид още при сеитбата или засаждането на културите. По дължината на браздата не трябва да има обратен (насрещен) наклон, тъй като водата не може да преодолее по-високите места, задържа се в ниските и се разлива. Чрез напояването трябва почвата да се навлажнява на дълбочина до 50-60 см.

При къси бразди обикновено водата стига до края на браздата, без да, е навлажнила почвата на желаната дълбочина. В такива случаи се спира подаването на вода в тези бразди и се пуска в първите. Водата може да се пуска 2-3 пъти в една бразда, докато почвата се навлажни на необходимата дълбочина. Струята на водата трябва да, е такава, че да не причинява изравняване и изнасяне на почвата. Затова при по-тежки почви, където водата попива по-бавно и при по-големи наклони, водната струя в браздата трябва да, е по-малка. Обратно – при леки почви и малък наклон – по-голяма.