Налагане на конфиденциалност

В Интернет, конфиденциалността е един от най-важните въпроси. По подразбиране Интернет е незащитена среда, и всеки може да прихваща съобщения, разменяни между две страни. Конфиденциалността на предаваните съобщения може да се обезпечи посредством тяхното криптиране, при което трети лица не могат да ги четат. Все още е възможно прихващането на съобщения, от където следва, че е необходимо да се гарантира, че ключовете не се предават през Интернет като прозрачен текст.

Конфиденциалността не е единствения важен въпрос при Интернет. От съществено значение е сигурността на мулти-потребителски-те системи, като сървъри, където няколко потребителя могат да споделят един и същи диск или Конфиденциална информация, файловете се защитават посредством пароли, което налага обезпечаване сигурността на паролите. Това може да се постигне като се съхрани не самата парола, а нейната пазп стойност. Декодирането на паролите е възможно, но hash стойностите не могат да се променят. При въвеждане на парола от страна на потребител, hash стойността се изчислява и се сравнява със съхранената. При това положение не е възможно да се „Крадат“ данни, съхранени на система, чиято парола не се знае.