Най-разпространената полова инфекция

Сравнително скоро откритата мощна бактерия Mycoplasma genitalium вече се оказва най-масово разпространената полова инфекция, особено сред младото поколение. Това предизвиква сериозно безпокойство сред специалистите по венерически болести и гинеколозите.

Този силно агресивен микроорганизъм е открит в средата на 80-те години на XX век. Той предизвиква възпаление на уретрата при мъжете или шийката на матката при жените, а това често води до безплодие.

Впечатляващо е, че повечето случаи на инфектиране са без симптоми. В хода на специализирано изследване учени от университета „Вашингтон“ (САЩ) са тествали 1714 жени и 1218 мъже на възраст от 18 до 27 години. Тази опасна микоплазмена инфекция е открита при 3,1 процента от всички участници в изследването, а гонорея – при 0,4 процента. При 2,2 на сто е констатирана хламидийна инфекция.

Оказва се, че нито един от пациентите с новата инфекция не е имал оплаквания. Методите за тестване и лечение на масовото инфектиране са в стадий на разработка.

Lekar.bg