Шест фирми продължават участието си в процедурата за доставка на пожарни автомобили

Най-ниската предложена обща цена е близо 9 млн. лева, а най-високата – 15 млн. лев

Шест фирми продължават участието си в процедурата за доставка на пожарни автомобили

Днес на публично заседание бяха отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за доставка на 42 пожарни автомобила. Четири от десетте фирми, подали документи, са отстранени от конкурса, защото са представили непълна документация или не отговарят на заложените критерии за избор на доставчик. Комисията не е допуснала фирмите: “Mettis Internacional” d.o.o, “Дестифайер Консорциум”, “СПС-ВКП” и “Баи-Бреша Антинченди Интернационал” ООД.  Към момента най-ниската предложена обща цена без ДДС е на “Пиотр Вавжашек ИСС” – 8 998 392,00 лв. Предстои комисията да разгледа подробно ценовите оферти и да ги съпостави с техническите спецификации. Очаква се на 12 април да бъде изготвен протокол за работата на комисията и предложение за решение за класиране на кандидатите. Веднага след това документацията ще бъде съгласувана с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и след изтичане на законово предвидените срокове ще бъде посочен победителят в процедурата.

Ценовите оферти на допуснатите участници:

“ТНТ”                                                         10 792 866,21 лв.
“СПС Сбигнев Шчешняк”                           10 690 000,00 лв.
“Темакс” АД                                              14 940 000,00 лв.
“Пиотр Вавжашек ИСС”                               8 998 392,00 лв.
“Авто Инженеринг Холдинг Груп” ООД     9 045 768,00 лв.
“Ивеко Магирус”                                      11 299 586,26 лв.