Най-добрите тестове по български език и математика за 7.клас в конкурса за МОМН

От 1 март до 15 април 2010 г. в МОМН постъпиха 43 теста и 28 задачи по БЕЛ, създадени от 31 учители и от 5 ученици. По математика участваха 21 учители с 21 теста и 20 ученици с 20 задачи.

За най-добър тест по БЕЛ комисията определи създадения от Ангелина Недева Недева, учителка в СОУ „Цар Симеон Велики”, град Пловдив, и задачите по БЕЛ на Десислава Петрова Иванова, ученичка в 8. клас на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Велико Търново.

За най-добър тест по математика комисията определи теста на Катя Димитрова Василева, учителка в  СОУЕЕ ”Св. Константин – Кирил Философ”, град Русе.