Наети линии

Организациите с по-голям брой служители, използващи интернет за web достъп и електронна поща, намират за по-подходящо използването на наета линия. По този начин те си осигуряват постоянна връзка към интернет, а и този тип връзка е по-изгоден икономически при по-голям брой потребители.

Повечето компании започват с 128КЬps наета линия – това е достатъчно като за начало (за етап и малък web трафик), но с течение на времето, потребителите започват да натоварват линията максимално, което налага нейното обновяване. Генерираният трафик може да бъде оптимизиран с използването на кеширащи ргоху сървъри, но рано или късно ще се наложи да наемете по-бърза връзка – примерно 01 (осигуряваща скорост 2МЬps). Обикновено за такъв тип линии плащате две такси – една към ISP за услугата и друга към локалния телекомуникационен оператор (В повечето случаи ISP предлага той да се грижи за плащането към телекомуникационния оператор).

За да сте сигурни, че вашия ISP няма да се превърне в тясното място на вашата интернет връзка, е добре да изберете ISP, имащ своя собствена опорна мрежа и пряко свързан към интернет. Въпреки, че съществуват много ISP, тези със собствена мрежа и пряк достъп до интернет са сравнително малко. Изборът на такъв ISP ще ви гарантира ползването на най-добрата за вас скорост.

За да сте сигурни в избора ви, проверете опорната мрежа на доставчика ви. Няма никакъв смисъл да ползвате наета линия до ISP, който не може да обслужи вашия трафик. Изискайте от доставчика да ви предостави диаграма на опорната си мрежа, показваща къде неговите точки за достъп се свързват към интернет мрежата. По този начин ще разберете къде вашата връзка ще се влее в интернет и как ще се обслужва вашия трафик.

Обикновено ISP осигурява необходимия предварително настроен хардуер за обслужване на наетата линия (примерно маршрутизатор), необходимо е само да го включите В повечето случаи ISP ви предлага избор от защитни продукти, с които да се предпазите от интернат атаки (при ползването на директна връзка вероятността от интернет атаки е много по-голяма). Въпреки, че е по-евтино сами да управлявате защитата си, това може да е невъзможно – било то поради недостиг на ресурси или поради недостиг на знания. Същото се отнася и за web хостинга.