Над 4000 човека посетиха международната трудова борса – „Европейски ден за заетост”

Повече от 4000 човека днес посетиха втората поред международна информационно-трудова борса „Европейски ден за заетост”, в хотел „Хилтън”, организирана от Агенцията по заетостта.
Над 6000 бяха реализираните консултации и интервюта с работодатели и EURES -съветници, а броя на приетите CV-та надхвърли 2500. Повечето от интервютата бяха проведени на английски, немски и френски език, което бе и причина повечето работодатели да си тръгнат удовлетворени и с усещането за успешност. За високата оценка на форума допринесоха още мотивацията, образоваността и готовността за мобилност на кандидатстващите за различните позиции.
Обявените работни места от български работодатели бяха за висококвалифициран мениджърски е среден управленски персонал, в IT- сектора и услугите, а чуждестранните работодатели набираха специалисти основно за секторите на здравеопазването, финансите и туризма.
Агенцията по заетостта благодари на всички български и чуждестранни работодатели както и на EURES-съветниците за участието им в българският „Европейски ден на труда”.