Наводнението е времнно заливане с вода на значителна територия

В резултат на действията на природни сили, като поройни дъждове, топенето на снеговете или разрушени хидротехнически съоръжения – язовирни стени и други се наводняват голями земни площи. Наводненията до голяма степен могат да се прогнозират. Това дава възможност предварително да се определят времето, характерът и очакванит размери на наводнението и да се вземат защитни мерки. Наводненията на територията на България се пораждат преди всичко от силни нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове и интензивно снеготопене. Наводненията в някои случаи са резултат и на несинхронизирано изпускане на води от язовири от няколко поречия, събиращи се в главна река или аварии от дейността на човека,  къртене и разрушаване на язовирни стени и др.

На територията на България могат да възникнат наводнения, предизвикани от проливни дъждове, интензивно топене на снежната покривка. Сложна обстановка от наводнение се очаква от реките Дунав, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Марица, Арда и Тунджа. На територията на

Плевенска област има 85 язовира. Потенциално опасни са: „ Беглеж  ”, „Бръшляница”, „Николаево-2” и „Николаево-5”. Последните наводнения, станали на територията на областта са вследствие на обилни валежи. Такива са наводненията станали на 26.04.2000г. на територията на община Плевен; наводнението от 11.06.2002г. обхванало общините Долна Митрополия, Плевен, Левски, Гулянци, Червен Бряг, а също и последните от август 2005г. Нанесени са щети попътната и уличната мрежа в селата, разрушени са водостоци, има наводнения къщи и дворове. Затлачени са коловози по ж.п. линията София – Плевен – Варна.

На територията на България през лятото на 2005г. Стават опустушителни наводнения, особено в Западна България. От такъв тип са и наводненията от септември 1999г. В средната част на Източна България и наводненията през април 1998г. в северния дял на Рила по реките Джерман и Скакавица. Показателно е и наводнението в гр. Цар Калоян през 2007г., където загинаха 8 души, а стотици останаха без покрив и покъщина в резултат на обилни дъждове и скъсани язовирни стени.