Мястото на философията в хлистиянството

От момента, в който съществува въпросът не за философията сама за себе си, а по този начин с помощта на когото човек философствува и за различните философии, появили се на света в хода на конкретната история, разглеждането на същността повече не удовлетворява, изисква се анализ на мястото. От тази гледна точка на конкретните условия на  съществуване  е ясно, че за достигането на своето пълно нормално развитие в нас философията изисква от индивида сериозна работа по изчистването и обновлението, аскеза не само на разума, но и на сърцето и че във философстването е длъжна да взима участие и цялата негова, душа ,така както в процеса на бягането като спорт участвуват сърцето и белите дробове.

Ето в какво според мен се състои основният спорен въпрос по който в добавка има неизбежно разногласие между християните и нехристияните. Не е задължително да бъдеш християнин, за да си убеден в слабостта на нашата природа. Християнинът вярва, че благодатта променя положението на човека, извисявайки неговата природа на свръхестествено ниво и позволявайки му да  познае такива неща, които само със силата на разума е невъзможно. Той вярва също така, че за достигането на високите истини е необходима и помощ отвън, като такава помощ при новия закон придобива принципно значение, тя е създала нов режим за човешкия интелект.

Този режим непосредствено засяга по-високи функции от тези, които притежава философията. ние също така мислим, че за ценността на тези философски достижения може да се съди на основание на чисто реални критерии. Но в дадения момент ние желаем накратко до покажем основните, според нас, съставящи това християнско положение философии.